Souhlas se zpracováním osobních údajů a poskytnutí informací a poučení o právech uživatele

1. Úvodní informace

Společnost Žirafa.cz s.r.o., se sídlem Karla Engliše 3201/6, 150 00 Praha 5, IČ 042 30 841 (dále jen „ Žirafa.cz “) provozuje internetový portál na adrese www.zirafa-prace.cz (dále jen „ Portál “). Tento dokument obsahuje podmínky zpracování osobních údajů poskytnutých Žirafě.cz uživatelem Portálu při jeho registraci přes webové stránky a využívání Portálu.

2. Účel zpracování osobních údajů

Účelem zpracování osobních údajů je umožnit uživatelům Portálu využívání Portálu, jeho funkcí a služeb poskytovaných prostřednictvím Portálu uživateli, zajištění provozu, rozvoje a zabezpečení Portálu, poskytování informací uživatelům o prováděném zpracování osobních údajů a zasílání obchodních sdělení týkajících se používání Portálu, jeho služeb a funkcí na emailovou adresu zadanou uživatelem.

 

3. Rozsah zpracování osobních údajů

Osobní údaje budou zpracovávány v rozsahu údajů poskytnutých Žirafě.cz uživatelem Portálu při jeho registraci a shromážděných při následném užívání Portálu uživatelem.

 

4. Doba zpracování osobních údajů

Osobní údaje budou zpracovávány po dobu trvání registrace příslušného uživatele na Portálu. Tím není dotčeno právo Žirafy.cz využívat emailovou adresu uživatele k zasílání obchodních sdělení, a to až do odvolání souhlasu se zasíláním obchodních sdělení uživatelem.

 

5. Další informace o zpracování osobních údajů

Způsob zpracování osobních údajů – osobní údaje uživatelů budou zpracovávány automatizovaně v elektronické formě a Žirafa.cz při zpracování osobních údajů uživatelů Portálu nevyužívá žádné další zpracovatele.

 

6. Poučení o právech uživatelů

Právo uživatele na přístup k osobním údajům – uživatel Portálu má právo požádat Žirafu.cz o poskytnutí informace o zpracování jeho osobních údajů. Informace bude uživateli poskytnuta bez zbytečného odkladu elektronickou formou.

 

7. Dobrovolnost poskytnutí osobních údajů

Uživatel Portálu není podle žádného obecně závazného právního předpisu povinen poskytnout Žirafě.cz své osobní údaje ani udělit Žirafě.cz souhlas s jejich zpracováním, poskytnutí osobních údajů a udělení souhlasu s jejich zpracováním je zcela dobrovolné. Pokud se však rozhodne neudělit Žirafě.cz souhlas se zpracováním svých osobních údajů, nebude se moci registrovat na Portál a využívat jeho funkce podmíněné registrací. Odvolání souhlasu uživatele se zasíláním obchodních sdělení však nebude mít žádný vliv na registraci uživatele na Portálu ani na využívání jeho funkcí.

 

8. Další práva uživatele

Každý uživatel Portálu, který zjistí nebo se domnívá, že Žirafa.cz provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou jeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může (a) požádat Žirafu.cz o vysvětlení, nebo (b) požadovat, aby Žirafa.cz odstranila takto vzniklý stav. Pakliže bude žádost uživatele shledána oprávněnou Žirafa.cz neprodleně odstraní závadný stav.

 

9. Kontakt pro dotazy a informace ohledně zpracování osobních údajů

Uživatel Portálu je oprávněn se kdykoliv obrátit na Žirafu.cz s dotazem ohledně zpracování osobních údajů prostřednictvím emailové adresy info@zirafa-prace.cz nebo webového formuláře na Portálu.

 

10. Souhlas se zpracováním osobních údajů

Uživatel Portálu souhlasí s tím, aby Žirafa.cz zpracovávala jeho osobní údaje v souladu s výše uvedenými informacemi.

 

11. Ukončení zpracování osobních údajů

Odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů – uživatel Portálu je oprávněn kdykoliv odvolat udělený souhlas se zpracováním osobních údajů, a to formou ukončení registrace na Portálu prostřednictvím kontaktní emailové adresy info@zirafa-prace.cz. Ukončení registrace na Portálu se nepovažuje za odvolání souhlasu se zasíláním obchodních sdělení. Souhlas se zasíláním obchodních sdělení může uživatel Portálu odvolat kdykoliv zasláním příslušné zprávy na emailovou adresu podpory uvedenou v obchodním sdělení.

 

12. Zpracovávání osobních údajů po ukončení registrace

Po ukončení registrace na Portálu mohou být osobní údaje uživatele Portálu zpracovávány v nezbytném rozsahu a po nezbytnou dobu za účelem ochrany práv a právem chráněných zájmů Žirafy.cz, příjemce osobních údajů nebo jiné dotčené osoby.

Volná pracovní místa a brigády po celé ČR


Spolupracujeme s významnými obchodními řetězci v České republice
Nabízíme volná pracovní místa v oblasti maloobchodu, výroby a služeb
Požadujeme spolehlivost a pracovní nasazení
Co Vám u naší agentury nabízíme a proč pracovat u nás :
vysoké platové ohodnocení
férové jednání a garance
pojištění odpovědnosti
bonusy a odměny k výplatě
záloha po odpracovaném týdnu
příspěvek na dopravu


volejte
(CZ, RU)
777 586 586
nebo

Aktuální nabídka volných pracovních míst

" Buďte profesionálem v oblasti maloobchodu a služeb s Žirafa.cz "

Pracovník ostrahy - lokalita PRAHA
Doplňování zboží - lokalita PRAHA
Pracovník maloobchodu - lokalita PRAHA
Pracovník ve skladu - lokalita PRAHA
Hlidání dětí - lokalita PRAHA
Práce v domácnosti - lokalita PRAHA
Administrativní pracovník - lokalita PRAHA
Pracovník maloobchodu - lokalita PRAHA východ
Pracovník maloobchodu - lokalita KLADNO
Pracovník úklid - lokalita KLADNO

  • Kvalitní platové ohodnocení89%
  • Lepší pracovní místo67%
  • Věrnostní odměny a benefity73%
  • Peníze každý týden56%
  • Mít zajímavou práci podle svých představ82%

Pracovní agentura - Napište nám kontakt


 obchodni-podminky

captcha

Sledujte nás: